ป้ายงานบวช (คุณนฤดล)
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 02:23:53 PM »
ตัวอย่าง ป้ายงานบวช คุณนฤดล

- ป้ายขนาด 5x2.5 เมตร
- ป้ายขนาด 5x2 เมตร

* ไฟล์ภาพถูกย่อขนาดเพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นเว็บ ส่งผลให้ภาพและข้อความไม่ชัดเจน