ป้ายงานบวช (คุณอนันต์)
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:22:57 AM »
ตัวอย่าง ป้ายงานบวช คุณอนันต์

- ป้ายขนาด 4x2 เมตร

* ไฟล์ภาพถูกย่อขนาดเพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นเว็บ ส่งผลให้ภาพและข้อความไม่ชัดเจน