ป้ายงานบวช (คุณสราวุฒิ)
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:59:51 PM »
ตัวอย่าง ป้ายงานบวช คุณสราวุฒิ

- รีทัชชุดนาค
- ป้ายขนาด 5x2.5 เมตร

* ไฟล์ภาพถูกย่อขนาดเพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นเว็บ ทำให้ภาพและข้อความไม่ชัดเจนเท่าต้นฉบับ