ป้ายงานบวช (คุณปฏิพัทธิ์+คุณศิระ)
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2015, 02:25:17 AM »
ตัวอย่าง ป้ายงานบวช คุณปฏิพัทธิ์+คุณศิระ

- ป้ายขนาด 6x3 เมตร
- รีทัชโกนผม ชุดนาค 2 ท่าน


* ไฟล์ภาพถูกย่อขนาดเพื่อสะดวกในการอัพโหลดขึ้นเว็บ ทำให้ภาพและข้อความไม่ชัดเจนเท่าต้นฉบับ